form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake ébren awoke awoken
bear medve bore born
bear medve bore borne
abide betartja abode abode
arise felmerülhet arose arisen
be lenni was been
draw húz drew drawn
do csinál did done
fight harc fought fought
eat eszik ate eaten
drive hajtás drove driven
drink ital drank drunk
dig ás dug dug
beat üt beat beaten
become válik became become
bid kínálat bid bid
begin kezdődik began begun
bind köt bound bound
find megtalálja found found
fly légy flew flown
forget elfelejt forgot forgotten
forgive megbocsát forgave forgiven
bite harapás bit bit, bitten
blow fúj blew blown
come jön came come
choose választ chose chosen
break szünet broke broken
behold íme beheld beheld
sit ül sat sat
sink mosogató sank sunk
sing énekel sang sung
shine ragyog shone shone
shake ráz shook shook
see lát saw seen
get kap got got,gotten
go megy went gone
give adni gave given
grow grew grown
run fuss ran run
ring gyűrű rang rung
hide elrejt hid hid,hidden
hang lóg hung hung
hold tart held held
know tud knew known
lie fekszik lay lain
mistake hiba mistook mistaken
ride lovagol rode ridden
slay elpusztít slew slain
speak beszél spoke spoken
spin pörgés spun spun
stand állvány stood stood
write ír wrote written
win győzelem won won
wear viselet wore worn
wake ébred woke woke
steal lop stole stolen
stick rúd stuck stuck
swear esküszik swore swore
swim úszás swam swum
take vesz took taken
tear könny tore torn
sting fullánk stung stung
throw dobás threw thrown
chide megró chid chid
cleave hasít clove,cleft cloven,cleft
cling ragaszkodik clung clung
spring tavaszi sprang sprung
smite lecsap smote smitten
slide csúszik slid slid
tread futófelület trod trodden
swing hinta swang swung
strive törekszünk strove striven
string húr strung strung
shrink összezsugorodik shrank shrunk
lead vezet led led
grind darál ground ground
freeze fagy froze frozen
forsake elhagy forsook forsaken
fling hajít flung flung
wring szorítás wrung wrung
wind szél wound wound
weave szövés wove woven
bet tét bet bet
cast öntvény cast cast
cost költség cost cost
cut vágott cut cut
hit találat hit hit
hurt sért hurt hurt
let enged let let
put tesz put put
rid megszabadít rid rid
set készlet set set
shed fészer shed shed
split hasított split split
shut becsuk shut shut
thrust tolóerő thrust thrust
spread terjedését spread spread
burst robbanás burst burst
abuse visszaélés abused abused
abolish megszüntet abolished abolished
avail haszon availed availed
attract vonz attract attract
appoint kinevez appointed appointed
apply alkalmaz applied applied
approve jóváhagy approved approved
accept elfogad accepted accepted
accompany kísér accompanied accompanied
acquire szerez acquire acquired
annoy bosszant annoyed annoyed
alter változtat altered altered
aim cél aimed aimed
add hozzáad added added
adapt alkalmazkodni adapted adapted
attack támadás attacked attacked
assure biztosíthatom assured assured
ask kérdez asked asked
ascend felszáll ascended ascended
agree egyetért agreed agreed
advise tanácsot ad advised advised
adopt elfogad adopted adopted
bend hajlít bent bent
believe hinni believed believed
behave viselkedik behaved behaved
beg könyörög begged begged
bleed vérzik bled bled
bring hoz brought brought
charge díj charged charged
cheat csal cheated cheated
compare hasonlítsa össze compared compared
build épít built built
burn éget burnt burnt
buy megvesz bought bought
call hívás called called
cry kiáltás cried cried
deliver szállít delivered delivered
debar kirekeszt debarred debarred
deal üzlet dealt dealt
dare merészel dared dared
catch fogás caught caught
cook szakács cooked cooked
creep kúszás crept crept
change változás changed changed
complain panaszkodik complained complained
compose összeállít composed composed
convict elítélt convicted convicted
cure gyógymód cured cured
decide döntsd el decided decided
dedicate szán dedicated dedicated
hear hall heard heard
hate gyűlölet hated hated
have van had had
hang lóg hanged hanged
demand igény demanded demanded
deny tagadni denied denied
depend függ depended depended
destroy elpusztítani destroyed destroyed
gather gyűjt gathered gathered
gaze bámulás gazed gazed
flee fled fled
feel érez felt felt
feed takarmány fed fed
determine meghatározására determined determined
deviate eltér deviated deviated
die meghal died died
dream álom dreamt dreamt
divide feloszt divided divided
inform tájékoztat informed informed
inspire inspirál inspired inspired
introduce bemutatni introduced introduced
embellish díszít embellished embellished
enter belép entered entered
expressed expressed expressed
maintain fenntart maintained maintained
marry feleségül vesz married married
make csinál made made
insist ragaszkodnak insisted insisted
invade betör invaded invaded
invite meghívás invited invited
involve vonja involved involved
lose elveszít lost lost
look néz looked looked
like mint liked liked
light fény lighted lighted
lie fekszik lied lied
joke tréfa joked joked
keep tart kept kept
kill megöl killed killed
kneel térdel knelt knelt
laugh nevetés laughed laughed
lend kölcsönöz lent lent
leave szabadság left left
learn tanul learnt learnt
lead vezet led led
lay világi laid laid
owe tartozik owed owed
order sorrend ordered ordered
omit kihagyja omitted omitted
occur előfordul occurred occurred
observe megfigyelni observed observed
open nyisd ki opened opened
occupy elfoglalják occupied occupied
pray imádkozik prayed prayed
punish büntet punished punished
play játék played played
pay fizetés paid paid
preside elnököl presided presided
prevent megelőzése prevented prevented
negotiate tárgyal negotiated negotiated
mow szénaboglya mowed mowed
move mozog moved moved
mix keverd össze mixed mixed
mend javít mended mended
meet találkozik met met
mean átlagos meant meant
manage kezel managed managed
prepare készít prepared prepared
preserve megőrzése preserve preserved
pretend színlel pretended pretended
proceed folytassa proceeded proceeded
prohibit tiltják prohibited prohited
reject elutasít rejected rejected
rehabilitate rehabilitál rehabilitated rehabilitated
refuse megtagadja refused refused
refund visszatérítés refunded refunded
recover visszaszerez recovered recovered
propose javasol proposed proposed
prosecute vádemelés prosecuted prosecuted
prove bizonyít proved proved
persist folytatódik persisted persisted
realize megvalósítani realized realized
raise emel raised raised
receive kap received received
reach elér reached reached
read olvas read read
quarrel veszekedés quarrelled quarrelled
say mond said said
sew varr sewed sewed
seek törekszik sought sought
remind emlékeztet reminded reminded
remit mérsékel remitted remitted
return Visszatérés returned returned
respond reagál responded responded
rob rabol robbed robbed
repair javítás repaired repaired
reply válasz replied replied
rescue mentés rescued rescued
swell dagad swelled swelled
sell elad sold sold
sweep söprés swept swept
send elküld sent sent
shoot shot shot
spoil zsákmány spoiled spoiled
sleep alvás slept slept
show előadás showed showed
sow koca sowed sowed
stay marad stayed stayed
spend tölt spent spent
work munka worked worked
wish szeretnék wished wished
wait várjon waited waited
warn figyelmeztet warned warned
smile mosoly smiled smiled
smell szag smelt smelt
teach tanít taught taught
want akar wanted wanted
walk séta walked walked
visit látogatás visited visited
vanish eltűnik vanished vanished
tell mond told told
think gondol thought thought
travel utazás travelled travelled
tremble remeg trembled trembled
utter teljes uttered uttered
unite egyesül united united
twinkle csillogás twinkled twinkled
treat csemege treated treated
bend hajlít bent bent
breed fajta bred bred
clothe öltöztet clothed clothed
gird övez girded,girt girded,girt
hew vág hewed hewed
lean sovány leant leant
load Betöltés loaded loaded
melt olvad melted melted
rend szaggat rent rent
spell varázslat spelled,spelt spelled,spelt
knock kopogás knocked knocked
repeat ismétlés repeated repeated
pick szed picked picked
join csatlakozik joined joined
clean tiszta cleaned cleaned
match mérkőzés matched matched
offer ajánlat offered offered
plunge fejesugrás plunged plunged
watch néz watched watched
slip csúszás slipped slipped
chatter csicsergés chattered chattered
shock sokk shocked shocked
shook shooked shooked
affect érint affected affected
last utolsó lasted lasted
plan terv planned planned
expose tegye exposed exposed
tip tipp tipped tipped
need szükség needed needed
suit öltöny suited suited
fold szeres folded folded
decorate díszít decorated decorated
disappear eltűnik disappeared disappeared
plough eke ploughed ploughed
ban tilalom banned banned
protect véd protected protected
reproduce reprodukálni reproduced reproduced
contain tartalmaz contained contained
stretch kitágít stretched stretched
notice értesítés noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links